Velkommen til vår nettbutikk!

Ikke-giftig PVC oppdretttank

PVC oppdrettstank for akvakultur oppdrettsanlegg, midlertidig kultur, fisk transport fisk utstilling, folding design med PVC rørstøtte.

Vi leverer Intensive Recirculating Aquaculture Systems (RAS). Det kan produsere en enorm mengde fisk på et lite område, noe som reduserer bruken av land til fiskekultur.

Fiskeoppdrett er generelt kategorisert som omfattende, halvintensivt og intensivt i henhold til tilførselsnivået til fôr og / eller gjødsel og til tetthet.

Omfattende havbruk er oppdrett av fisk ved menneskeskapte dammer eller elver. Det er det vanligste oppdrettssystemet. Imidlertid er halvintensiv og intensiv akvakultur fiskekulturen i et kontrollert miljø på små rom som gir kunstig fôring, vannsirkulasjon og oksygenivå.


Innleggstid: 21. juli 2020